مرکز اطلاعات فضایی است شامل آخرین منابعی که نحوه آماده‌سازی برای زمان قطعی اینترنت و روش‌های محافظت از خود در دنیای آنلاین در زمان اختلال در اینترنت توضیح می‌دهد. این وبلاگ با اطلاعات به دست آمده از کارشناسان امنیت دیجیتال و امنیت دنیای آنلاین به روز رسانی می‌شود. همچنین نکاتی را درباره اختلالات اساسی اینترنت، هنگامی که رخ می‌دهند با شما به اشتراک می‌گذارد.