شما می‌توانید به تکنسین‌ها و فعالان حقوق دیجیتال در تولید ابزارها و استراتژی‌هایی که تاثیرات منفی اختلال اینترنت را محدود می‌کنند، کمک کنید. شما با اشتراک‌گذاری بازخوردهای‌تان درباره ابزاری که وجود دارند و با در میان گذاشتن تجربه‌تان در هنگام قطعی یا اختلال اینترنت می‌توانید به ما کمک کنید.

هر نظری که ارائه کنید، به صورت ناشناس خواهد بود. داده‌های جمع‌آوری شده از نظرسنجی توسط وبسایت ایران در خاموشی برای بالا بردن آگاهی از توسعه وبلاگ‌ها و محتوای جدید برای حمایت از کاربران جهت کاهش اثرات قطعی اینترنت استفاده خواهد شد. داده‌های جمع‌آوری شده با تکنسین‌ها و کارشناسان امنیت دیجیتال به اشتراک گذاشته می‌شود تا به آن‌ها به درک بیشتر نیازهای کاربران اینترنت در ایران کمک کند.