نام دیگر
سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات
تاریخ ایجاد
2022-06-14
تاریخ به روز رسانی
2022-06-30
مخالفان
دولت روحانی
موافقان
مجلس
منابع
ایلنا

شرح و تاریخچه

تعریف و الزامات شبکه ملی اطلاعات در جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی کشور در تاریخ 1392/10/03 مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و پیرو آن؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات انتخاب شد. با توجه به ضرورت برداشت مشترک دست‌اندرکاران این حوزه و جمع‌بندی نظرات خبرگان در جلسات هم‌اندیشی برگزار شده، مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از فرآیند استاندارد مهندسی نیازمندی ها، به تدوین مستنداتی مانند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، و تعریف عبارات کلیدی پرداخت. مستند پیش رو نسخه پیش نویس این سند می باشد. هدف از تدوین این سند یکپارچه سازی نظرات و تضمین هماهنگی طراحی شبکه با الزامات کلان بالادستی می باشد.

اثرات

بر این اساس شبکه ملی اطلاعات بایستی به گونه‌ای مدیریت شود تا شخصیت های حقیقی و حقوقی که در چارچوب های تبیین شده سرمایه‌گذاری می کنند، بازگشت مناسب سرمایه داشته باشند و ارتباطات داخلی ‏با تعرفه ارزان‌تر و کیفیت بهتر همراه باشد.‏

شرح کامل

تعریف و الزامات شبکه ملی اطلاعات در جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی کشور در تاریخ 1392/10/03 مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و پیرو آن؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات انتخاب شد. با توجه به ضرورت برداشت مشترک دست‌اندرکاران این حوزه و جمع‌بندی نظرات خبرگان در جلسات هم‌اندیشی برگزار شده، مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از فرآیند استاندارد مهندسی نیازمندی ها، به تدوین مستنداتی مانند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، و تعریف عبارات کلیدی پرداخت. مستند پیش رو نسخه پیش نویس این سند می باشد. هدف از تدوین این سند یکپارچه سازی نظرات و تضمین هماهنگی طراحی شبکه با الزامات کلان بالادستی می باشد.

تعریف و الزامات شبکه ملی اطلاعات در جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی کشور در تاریخ 1392/10/03 مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و پیرو آن؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات انتخاب شد. با توجه به ضرورت برداشت مشترک دست‌اندرکاران این حوزه و جمع‌بندی نظرات خبرگان در جلسات هم‌اندیشی برگزار شده، مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از فرآیند استاندارد مهندسی نیازمندی ها، به تدوین مستنداتی مانند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، و تعریف عبارات کلیدی پرداخت. مستند پیش رو نسخه پیش نویس این سند می باشد. هدف از تدوین این سند یکپارچه سازی نظرات و تضمین هماهنگی طراحی شبکه با الزامات کلان بالادستی می باشد.

تعریف و الزامات شبکه ملی اطلاعات در جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی کشور در تاریخ 1392/10/03 مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و پیرو آن؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات انتخاب شد. با توجه به ضرورت برداشت مشترک دست‌اندرکاران این حوزه و جمع‌بندی نظرات خبرگان در جلسات هم‌اندیشی برگزار شده، مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از فرآیند استاندارد مهندسی نیازمندی ها، به تدوین مستنداتی مانند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، و تعریف عبارات کلیدی پرداخت. مستند پیش رو نسخه پیش نویس این سند می باشد. هدف از تدوین این سند یکپارچه سازی نظرات و تضمین هماهنگی طراحی شبکه با الزامات کلان بالادستی می باشد.

تعریف و الزامات شبکه ملی اطلاعات در جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی کشور در تاریخ 1392/10/03 مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و پیرو آن؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات انتخاب شد. با توجه به ضرورت برداشت مشترک دست‌اندرکاران این حوزه و جمع‌بندی نظرات خبرگان در جلسات هم‌اندیشی برگزار شده، مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از فرآیند استاندارد مهندسی نیازمندی ها، به تدوین مستنداتی مانند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، و تعریف عبارات کلیدی پرداخت. مستند پیش رو نسخه پیش نویس این سند می باشد. هدف از تدوین این سند یکپارچه سازی نظرات و تضمین هماهنگی طراحی شبکه با الزامات کلان بالادستی می باشد.

منابع

ایلنا